Klaswerking

Hieronder vind je de dagindeling en werking in onze klas.

1. Dagverloop

-onthaal -kalenders-kringgesprek
-klassikale activiteit :taalactiviteit-muzische activiteit ( waarneming,verhaal vertellen,versje/liedje aanleren...)
-hoekenwerk ( opdrachten in de hoeken)-opruimen
-10-uurtje in de klas
-speeltijd
-hoekenwerk( opdrachten in de hoeken)-opruimen
-boterhammen/warme maaltijd eten
-hoekenwerk( opdrachten in de hoeken)-opruimen
-afsluiting:liedje/versje/verhaal herhalen of taal-of bewegingsspelletje
-naar huis

Kleuterturnen met juf Katelijne op  dinsdag- en donderdagvoormiddag
Op woensdag neemt juf Skrolan de klas over
Op donderdag- en vrijdagvoormiddag komt ze in de klas om te ondersteunen bij taalactiviteiten2.De hoekjes van de klas

-werkhoek
-poppenhoek-winkel
-computerhoek
-puzzelhoek
-poppenhuis-en theaterhoek-verteltafel
-boekenhoek
-schrijfhoek
-spelletjeshoek
-bewegingshoek
-bouw-en constructiehoek
-tekenbordhoek
-zand-en watertafel
-cijferhoek                                        
-letterhoek                                          de lettermuur

Alle hoekjes worden steeds aangepast aan thema3. Kalenders


Aanwezigheidskalenderwe zeggen goeiemorgen aan de juf. Daarna draaien we onze foto om en kijken we wie aanwezig is en wie niet.

Weekkalender: welke dag is het vandaag? Kleuters leren de dagen van de week en mogen ook een blaadje van de scheurkalender trekken.


Maandkalender: de kleuters mogen een kruisje zetten over de dag er voor.

Weerkalender: welk weer is het vandaag? De juiste symbolen worden naar omhoog gehangen bij de juiste dag. Aan het einde van de week tellen we hoeveel keer wolken, zon, regen... er geweest is bij de weekkalender

Daglijn: wat gebeurt er allemaal vandaag in de klas?

We tellen het aantal jongens en meisjes van onze klas

Jaarkalender: elke maand kunnen de kleuters volgen welke thema's we al gedaan hebben en wie er jarig is geweest.

Takenbord: elke maandag veranderen de taakjes. Enkele kleuters krijgen dan een taakje dat ze die week moeten doen.

Fruitkalender: elke donderdag is het fruitdag! De kleuters die dan fruit mee hebben mogen een groene sticker kleven en krijgen ook een stempel op hun hand.
Gelieve de lestijden te respecteren en uw kleuter op tijd te brengen.

Het is belangrijk dat uw kleuter elke dag naar school komt ook op woensdag!
Ze missen veel als ze er een dagje niet zijn. Ook voor de andere kleuters in de klas is het niet fijn, als één van hun vriendjes thuis is en niet op school!


LET OP       Een kleuter van de derde kleuterklas kan pas starten in het 1ste leerjaar van een  Nederlandstalige lagere school als ze tijdens het schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in een Nederlandstalige kleuterklas!


Tips voor kleuters 3de kleuterklasTips om samen met je 5-jarige kleuter spelend bezig te zijn:
Zelfredzaamheid
Samen met je kleuter problemen oplossen.
Het niet altijd zelf doen - eerst uitleggen hoe het moet, en daarna kan je kleuter het zelf doen.
Ook al kost het misschien wat moeite en tijd, of is het werkje niet zo gedaan zoals jij het zou doen.

bv. -zichzelf aankleden ook oefenen met riemen en slecht sluitende knopen van jeans...
- helpen tafel dekken
- zichzelf wassen en bibs, poep afvegen, neus snuiten, mond afvegen
- schoenen aandoen
- veters binden

Sociaal-emotioneel
Hecht veel aandacht aan het "zich goed voelen",
Kunnen samen spelen,
Iets van elkaar verdragen,
Samen delen,
Spelregels nakomen (kinderen niet altijd laten winnen)
De beurt afwachten, ook volhouden als het niet zo best lukt...

Maak duidelijke afspraken met je kind thuis en pas ze ook toe.
Kinderen verlangen vaste afspraken.

Ondersteun ook de afspraken van de klas - de school:
- naar werkhouding,
- op tijd komen..

 Voorbereidend rekenen
Gebruik hiervoor allerlei dingen die je thuis hebt... en situaties die zich thuis voordoen.
-blokjes, auto's, puzzels
-gezelschapsspelen

- Getallenlijn: tel samen met hen tot 10, terwijl hij/zij iets aanwijst!
tel samen met hen blokjes, auto's enz. ...
getallen rij opzeggen van 0-10 en terugtellen

- Tafel dekken: bij ieder bord één lepel, één vork, één mes
- Leg een aantal blokken van groot naar klein - van klein naar groot

- Leer ze puzzelen ook al doen ze dit soms niet graag!
GOUDEN TIP
Speel samen met je kind met vb lego, duplo, samen tekenen, puzzelen, knutselen en beperk play-station,enz...

Lees - en schrijfvoorwaarden
- Leesrichting:
vertellen met boek.
Ga zeker eens naar de bibliotheek

-Let op hun potloodgreep! tussen duim en wijsvinger, gesteund door de middelvinger.
- Laat ze tekenen:
bij voorkeur op een krijtbord of op grote vellen papier (behang).

- tracht binnen de lijntjes te kleuren
vb in een kleurboek met stiften of  kleurpotloden

- met de schaar werken:
op een rechte lijn knippen
een rondje langs de lijn knippen

Dit is maar een greep uit de vele mogelijkheden om samen met je kleuter een stukje voorbereiden bezig te zijn.
We wensen je samen met je kleuter veel oefenvreugde toe...
Blijf je kind steeds aanmoedigen, positief bevestigen, zeg maar:"je kan het al goed, dat heb je flink gedaan ..."
Samen kan dit lukken en zal je er veel plezier aan beleven.